VMware vCloud Director: Install, Configure Manage 5.5

VMware vCloud Director: Install, Configure Manage 5.5
Tento kurz učí administrátory jak nasadit VMware vCloud Director v malém privátním prostředí a spravovat jej. Kurz pokrývá vše nutné pro instalaci, konfiguraci a správu vCloud Directoru a jeho komponent. Tento kurz je nutný pro účast na pokročilých cloud kurzech pro enterprise prostředí a také pro cloud certifikaci.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře