VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.2]

VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.2]
Školení je možné absolvovat online formou "VCL" virtuální školení.

Toto dvoudenní praktické školení poskytuje zkušeným administrátorům VMware vSphere znalosti o instalaci, konfiguraci a správě VMware Site Recovery Manager 8.2. Tento kurz také ukazuje, jak sepsat a testovat plán obnovy po havárii za použití Site Recovery Manager.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře