VMware Horizon: Design and Deploy [V6]

VMware Horizon: Design and Deploy [V6]
Tento kurz ukazuje jak navrhovat a nasazovat VMware Horizon řešení. Tato metoda návrhu obsahuje doporučení pro sběr informací které musí být známy a analyzovány pro vytvoření jasného návrhu klientských systémů, možností desktopů, VMware vSphere infrastruktury a jednotlivých komponent VMware Horizon.

Doporučení VMware jsou vzpomínána ve všech fázích návrhového procesu. Během školení aplikujete nově nabyté znalosti při práci s ostatními účastníky na návrhu a nasazení řešení Horizon pro uskutečnitelný projekt.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře