VMware Horizon 8: Virtual Desktop Troubleshooting

VMware Horizon 8: Virtual Desktop Troubleshooting
Školení je možné absolvovat také virtuálně.

Tento dvoudenní kurz rozšiřuje vaše dovednosti při řešení běžných problémů, ke kterým dochází v prostředí VMware Horizon. Prostřednictvím reálných labů si procvičíte řešení problémů stávajícího prostředí. Cvičení odrážejí případy použití řešení problémů v reálném světě. Tato cvičení vybaví studenty znalostmi a praktickými dovednostmi pro zvládnutí typických výzev, kterým čelí správci a operátoři virtuálních desktopů.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře