Technologické partnerství Flowmon - Gigamon

Technologické partnerství Flowmon - Gigamon
Zveme vás na workshop Technologické partnerství Flowmon - Gigamon. Dozvíte se o úzké technologické spolupráci těchto dvou společností a o výhodách, které z toho pro zákazníka vyplývají.

Oblasti kterým se budeme věnovat v našem semináři:

  • optimalizace a rozšíření funkcionality v oblasti monitoringu za pomoci technologie Network Packet Brokerů
  • zZjednodušení přístupu k síťovému provozu

Časový harmonogram:

  • 8:45 - 9:00 Registrace
  • 9:00 - 9:15 Úvod a představení spolupráce
  • 9:15 - 9:30 Představení společnosti Gigamon
  • 9:30 - 10:00 Technologie za síťovou "visibilitu"
  • 10:00 - 10:15 Technologická spolupráce - případová studie
  • 10:15 - 11:00 Diskuse a závěr

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: Veracomp

Komentáře