Technické školení Novicom (certifikační) - Brno

Technické školení Novicom (certifikační) - Brno
Účastníci si musí přinést vlastní notebook!

Pro získání certifikace autorizovaného partnera je nutné mít s Novicomem podepsanou smlouvu a projít celou sérií školení, která zahrnuje 2-denní školení obchodní (Basic + Advanced) a 3-denní školení technické AddNet (Basic + Implementační + Certifikační). Autorizovaný partner má mimo jiné přístup k demo produktům, obratovým bonusům a k marketingovým fondům Novicom. Účast na školení Novicom je možné v rámci organizace rozdělit mezi více účastníků za předpokladu, že jsou splněny prerekvizity pro Advanced části školení.

..........................................

V tento den absolvujete toto školení:

AddNet – Certifikační školení

Předpokladem je absolvování Basic a Implementačního AddNet školení. Praktický trénink běžné správy a implementace. Výstupem školení je zkouška nabytých vědomostí na přiděleném demo prostředí.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: Veracomp

Komentáře