Sophos XG Firewall Engineer

Sophos XG Firewall Engineer
Školící centrum COMGUARD vám nyní exkluzivně nabízí oficiální certifikační školení na Sophos XG Firewall.

Celý kurz je zakončen zkouškou a úspěšným absolventům je udělen certifikát výrobce. Školení je navrženo tak, aby jeho absolventi byli schopni efektivně demonstrovat unikátní funkcionality Sophos XG platformy, porozuměli technickým možnostem XG Firewallu a jejich výhodám, zvládali vykonávat běžné konfigurační úlohy, včetně základního nasazení do provozu a dokázali správně dimenzovat navrhované řešení.

Celé školení probíhá v českém jazyce a je kladen důraz na praktickou práci s předpřipravenými laboratořemi.

Náplň školení: Sophos XG Firewall v17 – Certified Engineer – ATC kurz

  • Představení řešení jako celku
  • Možnosti nasazení XG Firewallu
  • Ochrana perimetru (Network protection)
  • Site-to-Site konektivita
  • Autentikace
  • Webová ochrana a kontrola aplikací
  • Emailová ochrana
  • Možnosti WiFi a vzdálený přístup
  • Logování a reportování
  • Diagnostika potíží a dimezování řešení


Objednávky prosím posílejte na: skoleni@comguard.cz

*) Cena školení zahrnuje: Laboratoř s instalovanými systémy, certifikovaného lektora, oběd a drobné občerstvení.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: Comguard

Komentáře