Školení spojů Siklu řady Etherhaul v Praze

Školení spojů Siklu řady Etherhaul v Praze
Školení je produktově orientované, zaměřené na rodinu mikrovlnných spojů Siklu řady Etherhaul. Zahrnuje produkty jak pro bezlicenční pásmo 70/80GHz, a to jak half- tak i fullduplexní. Zmíněna bude i problematika V-band 60GHz a jeho využití pro sítě 5G.

Cílem školení je poskytnout ucelené informace o produktech a jejich využití. První půldenní školení je spíše seminář, vhodný pro pracovníky plánování sítě, projektanty, pracovníky oddělení výběru a nákupu technologií a je bezplatné.

Druhé tentokrát celodenní školení je určeno pro pracovníky správy sítě, dohledu, administrátory, instalační a servisní techniky. Toto školení bude zpoplatněno částkou 1.900 Kč/os bez DPH. Při účasti více než 3 osob je cena 1.500 Kč/os. bez DPH. Účast na druhém dni školení není podmíněna účastí na předchozím semináři.

Předpokladem jsou základní znalosti z oboru telekomunikačních technologií, protokolů a služeb. V případě zájmu si vyžádejte podrobnější informace o obsahu školení.

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

  • rozumět obecné problematice mikrovlnných spojů
  • rozumět problematice milimetrových vln
  • rozpoznat hlavní výhody spojů Siklu
  • nainstalovat a zprovoznit mikrovlnný spoj
  • nakonfigurovat rádiové parametry spoje
  • nakonfigurovat služby
  • nakonfigurovat vybrané rozšířené funkce
  • upgradovat firmware
  • provádět diagnostiku a analýzu problémů

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře