Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning

Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning
V tomto kurzu získáte dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali efektivním administrátorem systémů založených na IBM Power6 podporujících Logical Partitioning (LPAR). Dozvíte se také o vlastnostech a funkcionalitách PowerVM edicí (Advanced Power Virtualization - APV) a jakým způsobem konfigurovat a spravovat LPAR fungující na AIX V6.1 a požívající Hardware Management Console (HMC).


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.


Úvodní foto: Avnet Technology Solutions

Komentáře