Obchodně technické školení Greenbone

Obchodně technické školení Greenbone
Školení bude rozděleno do tematických celků. V prvním z nich si představíme partnerský portál společnosti VUMS DataCom, dále Greenbone z obchodního hlediska a v druhé části se budeme věnovat technické stránce produktu.

V závěru kurzu je připraven krátký test, po jehož úspěšném absolvování obdržíte partnerský certifikát, který Vás opravňuje k čerpání výhod certifikovaného partnera VUMS DataCom pro Greenbone.

Cílem školení je poskytnout ucelené informace.

Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen:

  • Porozumět klíčovým vlastnostem produktu
  • Znát přidanou hodnotu pro zákazníka
  • Znát svůj partnerský status
  • Umět zadat obchodní případ na partnerském portále
  • Vědět, jak a komu Greenbone nabídnout
  • Orientovat se v základním nastavení
  • Připravit a vést PoC u zákazníka
  • Být obeznámený s konfigurací
  • Umět pracovat s pokročilými skenovacími metodami

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře