NBA – jak předejít útokům na vaši síť pomocí detekce anomálií

NBA – jak předejít útokům na vaši síť pomocí detekce anomálií
Připravujeme pro vás sérii webinářů s tématikou Network Behavior Analysis. První z nich proběhne již 1. června ve spolupráci se známým českým výrobcem Flowmon Networks.

Problematika bezpečnosti spočívá v ochraně před hrozbou inovativních postupů útočníků, kteří neustále přichází s novými typy útoků, na které neexistuji signatury. Většina bezpečnostních systémů je ovšem postavena na tzv. signaturách, tedy databázích známých hrozeb.

Pakliže dojde k útoku, lze se z něj poučit a navrhnout obranné opatření. NG Firewally, IDS systémy i antivirové programy se učí z úspěšných útoků. Dojde-li k odchylce od standardního chování uživatele nebo serveru, můžeme na základě toho určit, že se děje nějaká forma útoku (např. DDoS útok, malware, únik dat, botnet atd.), na kterou můžeme reagovat a ochránit svou síť před samotným útokem.

NBA (Network Behavior Analysis) je systém detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, založený na permanentním vyhodnocování statistik o provozu na síti. Cílem je zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti datové sítě a odhalení provozních problémů.

Hlavní výhodou proti běžným IDS systémům je orientace nejen na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje reagovat na dosud neznámé nebo specifické hrozby, ale také na útoky uvnitř sítě. Monitoring síťových komunikací a NBA považujeme za jednu z nejdůležitějších technologií pro ochranu sítí.

Zveme vás na náš úvodní webinář, kde na začátek krátce probereme problematiku NBA a dále se budeme věnovat praktické stránce věci.

Přednášející: Artur Kane (Flowmon) Michal Pieczka (VUMS)

Registrace: pomocí kontaktního formuláře na stránkách VUMS DataCom pod pozvánkou

Ve spolupráci se společností Flowmon Networks.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře