Moderní zálohování

Moderní zálohování
Seminář Moderní Zálohování je rozdělený do dvou bloků pro zákazníky a partnery

Osnova pro zákazníky:

  • 09:00 - 09:30 - Registrace účastníků
  • 09:30 - 10:30 - Trendy v zálohování
  • 10:30 - 11:00 - Přestávka
  • 11:00 - 12:00 - Zálohování levně a jednoduše
  • 12:00 - 12:30 - Diskuze a občerstvení


Osnova pro partnery:

  • 13:00 Uvítání a prezence
  • 13:15 Technická část 

Novinky z dílny ARCserve: podpora Linuxu pro D2D, SaaS model
Silné stránky ARCserve D2D: BMR, I2Technology
Replikace a vysoká dostupnost: Kdy ano a kdy ne
Diskuze

  • 14:30 Přestávka s občerstvením
  • 15:00 Obchodní část

D2D RPO licence: Úspora pro virtualizovaná prostředí
Výhoda těsné spolupráce Vendor – VAD – reseller
Možnosti licencování, business model pro ISP
Diskuze


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.


Úvodní foto: Interface Security

Komentáře