Marketing 3.0
O tom, proč si reklama vysloužila přídomek „navoněná zdechlina“ a jaké trendy v oblasti technologií, demografického vývoje či nákupního chování v současnosti mění svět marketingu k nepoznání, pohovoří Roman Šiser, ředitel projektu Česká inovace.

Konkrétní příklady toho, jak se Češi liší v konzumaci médií od zbytku světa, jak se na internetu spojují se značkami a kde hledají informace o produktech a službách přinese dvojice Tomáš Pflanzer a Eva Králová ze společnosti TNS Aisa, která je realizátorem moderních marketingových výzkumů.

Problematikou legislativních omezení spojených s digitálním marketingem provede účastníky konference Karel Neuwirt, někdejší předseda UOOU a Komisař rady Evropy. Ten ve svém vystoupení ukáže, jak se nedostat do křížku se zákonem, jaká rizika se pojí s vytvářením profilů klientů a na co je nutné se zaměřit v souvislosti s novou právní dikci EU pro ochranu osobních údajů.

O tom, že touha lidstva nahlížet do budoucnosti je věčná, pohovoří Jan Černý, CEO společnosti Modgen, jež se zaměřuje na využívání dat v byznysu k tomu, aby mohla být realizována skutečně kompetentní rozhodnutí. Jan Černý ukáže, že budoucnost nemusíme jen předpovídat, ale můžeme také zjistit, jakými konkrétními kroky ji lze ovlivnit.   

Na konferenci kromě dále vystoupí také Pavel Vaněček, head of marketing research and data mining v České spořitelně. Ukáže, jak Česká spořitelna propojuje interní data (což samo o sobě je docela výzva), obohacuje je o výzkumná data a snaží se z výsledného mixu „uvařit“ něco užitečného pro byznys. Zaměří se také na transformaci v oblasti direct marketingu a změnu v přístupu ke klientské spokojenosti od klasického hledání klientů pro produkty směrem k hledání řešení pro klienty.

Závěrečnou panelovou diskuzi povede Tomáš Poucha, výkonný ředitel Marketingového institutu.

On-line registraci lze provést zde.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře