Lepší zdravotní péče? Propojená péče
Již čtvrtý rok InterSystems pořádá ve spolupráci s partnery a institucemi ze zdravotnictví v oblasti střední Evropy úvod pro odbornou konferenci Efektivní nemocnice, pořádanou společností Healthcare Institute.

Na efektivním obědě se budete mít možnost v přítomnosti zajímavých osobností seznámit s novinkami, které v současné době probíhají zdravotnictvím v regionu střední Evropy.

Témata a prezentující:

  • Strategické dokumenty Ministerstva zdravotnictví ČR - Martin Doležal, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • První kroky realizace Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR - Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • eHealth v praxi prostřednictvím projektu Bezpečné lieky - Martin Kultan, Zdravotná poisťovna Dovera+
  • Přínosy regionálních projektů integrace zdravotnických dat - Roman Kraus, FN Brno
  • Sémantická interoperabilita a iKnow - Martin Zubek, InterSystems
  • Přehled HW produktů Lenovo a virtualizační řešení pro nemocnice - Ondřej Lorenc, Lenovo

Setkání bude ukončeno přibližně ve 13:00 tak, abyste mohli posléze pokračovat na konferenci Efektivní nemocnice (tato pozvánka neslouží jako registrace na odbornou konferenci Efektivní nemocnice 2015).

Setkání oficiálně podporuje Healthcare Institute, pořadatel každoroční odborné konference Efektivní nemocnice.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře