JSEC - Junos Security

JSEC - Junos Security
Tento kurz se soustředí na správu firewall boxů SRX založených na operačním systému Junos a jeho pokročilých funkcí jako jsou IPsec VPN, NAT, Screening, IDP apod.

Program

 • Prvotní instalace 
 • Nastavení z prostředí CLI 
 • Nastavení z prostředí Web UI 
 • Ověření konektivity a řešení problémů Zóny 
 • Potřeba zónování 
 • Konfigurace zón 
 • Monitoring Bezpečnostní politiky 
 • Popis politik 
 • Konfigurace politik 
 • Kontrola nastavení Autentizace uživatelů 
 • Přehled AAA serverů 
 • Webová autentizace 
 • Klientské skupiny 
 • Konfigurace externích serverů 
 • Kontrola nastavení Nastavení doplňkových funkcí 
 • Ochrana na jednotlivých síťových vrstvách 
 • Typy útoků 
 • Nastavení UTM funkcí 
 • Kontrola nastavení Překlady adres 
 • Přehled 
 • Cílový překlad adres 
 • Zdrojový překlad adres 
 • Proxy ARP 
 • Monitoring a kontrola správnosti překadů 
 • IPsec VPN 
 • Typy VPN spojení 
 • Potřeby tunelování 
 • IPsec popis 
 • Konfigurace VPN 
 • Kontrola a monitoring Junos IDP 
 • Přehled funkce 
 • IDP politiky a komponenty 
 • Databáze útoků 
 • Příkladová studie 
 • Kontrola a monitoring řešení vysoké dostupnosti HA 
 • Přehled funkce 
 • HA komponenty 
 • HA nastavení 
 • Monitoring HA

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře