iDeme Bratislava 2010

iDeme Bratislava 2010  • Termín a čas konání: -
  • iDeme Bratislava 2010
  • Typ akce: konference, výstava, workshop
  • Pořadatel: IDG
  • Místo konání: SÚZA (Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR) Bratislava
  • Více informací: www.eventworld.cz

Konferenci iDEME Bratislava '10 pripravuje Partnerstvá pre prosperitu spolu s ITS&S a IDG. Konferencia navazuje na tradici konferencí iDEME, ITS Bratislava, e-Toll Bratislava a Rosaline, připravovaných ve spolupráci s univerzitami, profesními asociacemi a institucemi státní správy, což představuje záruku kvalitního obsahu, profesionální organizace i početné audience čtvrtého ročníku konference.

Budeme diskutovat o aplikacích IKT a využití internetu:

- ve státní správě

- v regionech, městech a obcích

- ve prospěch občanů

- na rozvoj informační společnosti v různých sektorech ekonomiky.

Tématické okruhy:

a) Strategie a financování

B) Realizace OPIS

C) Elektronická veřejná správa

D) Kvalita a bezpečnos

E) Infrastruktura IKT

F) Aplikace IKT v rezortech dopravy, školství, zdravotníctví a životního prostředí


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře