ICT ve zdravotnictví 2010

4. ročník mezinárodní odborné konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví, informačních a komunikačních technologiích ve zdravotnictví.

ICT ve zdravotnictví 2010




Odborná konference určená ředitelům nemocnic, finančním ředitelům a IT profesionálům pracujícím ve zdravotnickém sektoru, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních nabídkách a novinkách ve zdravotnické informatice.

Konference se koná pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (MUDr. Boris Šťastný, předseda Výboru pro zdravotnictví), České lékařské komory (MUDr. Milan Kubek, prezident), Českého národního fóra pro eHealth (MUDr. Milan Cabrnoch, předseda), Svazu pacientů ČR (Luboš Olejár, prezident) a Swedish Trade Council (Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví).


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.





Komentáře