Huawei technický workshop - konfigurace na switche (VRP)

Huawei technický workshop - konfigurace na switche (VRP)
Obsah workshopu:

  • Seznámení s VRP
  • Přehled produktů podporujících VRP
  • První připojení na VRP
  • Základní příkazy a pohyb na CLI
  • L2 nastavení (konfigurace portu, konfigurace VLAN, konfigurace Spanning Tree protokolu, Link agregace, monitoring L2 parametru)
  • L3 nastavení (statické routování, dynamické routovací protokoly, inter VLAN routing, ACL)

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře