Hitachi: Moderní řešení pro virtualizaci datových úložišť

Hitachi: Moderní řešení pro virtualizaci datových úložišť
Zajímají Vás aktuální trendy v oblasti virtualizace datových úložišť?

Zvažujete o jejich konsolidaci, zvýšení efektivity a snížení nákladů na jejich provoz?

DNS vám představí moderní principy, metody a technologie virtualizace na úrovni diskových polí, včetně jejich integrace s Vašimi virtualizovanými servery a aplikacemi. Uvidíte reálné příklady nasazení těchto technologií u konkrétních zákazníků, včetně jejich technických a ekonomických přínosů.

Program

  • 10,00 – 10,45 Popis technických možností virtualizace (HDS vs. konkurenční přístupy), Radim Petržela, HDS
  • 10,45 – 11,30 Licencování a technické parametry HDS virtualizace, Michal Marek, DNS 
  • 11,30 - 11,45 přestávka na kávu
  • 11,45 - 12,15 Možnosti využití storage virtualizace, Radim Petržela, HDS
  • 12,15 – 12,45 Případová studie nasazeni HDS virtualizace, Radim Petržela, HDS

Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře