Hitachi Content Platform

Hitachi Content Platform
Během semináře vám DNS představí řešení společnosti Hitachi Data Systems pro ukládání dat – Hitachi Content Platform (HCP). Toto řešení je nejvhodnější platformou pro uchovávání statických dat. Redukuje objemy zálohování a redukuje zátěž na produkční tier a náklady. HCP řeší zálohování v souladu se zákonem 499/2004 o archivnictví a spisové službě.

O zkušenosti s realizací zakázky pro Dopravní podnik města Brna (DPMB), která zahrnovala mimo jiné nasazení řešení Hitachi Content Platform, se s vámi podělí Jiří Dražil z partnerské společnosti 3S.cz. Ta zakázku pro DPMB realizovala.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře