Cyber Defense Exercise for Software Developers

Cyber Defense Exercise for Software Developers
Školení se detailně zaměřuje na cíle útočníků, představení technik útoků na aplikační vrstvu a projevech napadené aplikace. Cílem je prezentace a vštípení základních pravidel účinné obrati proti útokům už ve fázi raného vývoje, dodržovaní principů vývoje bezpečných aplikací. Pro tyto účely byl sestaven specifický scénář výcviku, který těží z možnosti simulace fatálních dopadů útoků na aplikaci a přináší zákazníkovi jedinečnou možnost získat know-how o chování útočníků.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře