Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration

Citrix XenApp 6.5 Advanced Administration
Kurz poskytuje studentům znalosti nezbytné pro monitorování, udržování běhu a řešení problémů v prostředí obsahující XenApp 6.5 na Windows Server 2008 R2. Studenti se seznámí s nástroji používanými k monitorování XenApp farmy, zaznamenávání aktivit a vytváření reportů. Také si odnesou znalosti potřebné pro udržování XenApp konfigurací a serverové integrity pro škálování, optimalizaci a podporu XenApp farmy.

Program

• Rozhodnout, kdy a jaké nástroje pro sledování prostředí s XenApp servery je vhodné použít
• Konfigurovat metriky, alarmy, agenta zajišťujícího automatickou kontrolu zdraví a automatickou obnovu při chybě
• Plánovat a optimalizovat serverovou farmu
• Monitorovat a řešit problémy s konektivitou k IMA Data Store
• Monitorovat a řešit problémy se službou IMA a ICA komunikačním kanálem
• Monitorovat a řešit problémy s vypublikovanými aplikacemi hostovanými i streamovanými
• Řešit problémy s inicializací sezení, nastavením klienta a sezeními typu Application Streaming
• Rozhodnout, kdy a jaké Citrix a Active Directory politiky byly aplikovány a řešit problémy s neočekávanými výsledky politik
• Monitorovat, optimalizovat a řešit problémy s tisky
• Monitorovat, optimalizovat a řešit problémy s Web Interface a Secure Gateway


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře