Citrix Virtual Apps and Desktops Help Desk Support (CWS-115)

Citrix Virtual Apps and Desktops Help Desk Support  (CWS-115)
Kurz je zaměřen na pracovníky, kteří budou podporovat uživatele přistupující k Citrix Virtual Apps and Dektops. V tomto kurzu se naučíte používat Citrix Director k interakci s uživatelskými relacemi a k zachycení informací pro vyřešení problémů nebo eskalaci na administrativní tým.

Získejte zásadní znalosti o Citrix Virtual Apps a Desktops technologii, porozumějte komponenty na sebe vzájemně spolupracují. Dozvíte se o každém komponentu, o běžně objevující se problémech uživatelů, a jak můžete aplikovat metodický postup k jejich řešení za využití scénářů z reálného světa.

Na konci kurzu budete schopni adekvátně řešit nebo eskalovat problémy koncových uživatelů.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře