Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration (CWS-315)

Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration (CWS-315)
Školení je možné absolvovat online formou "VCL" virtuální školení.

Toto Citrix školení, navržené pro zkušené IT profesionály, navazuje na základní implementační a manažerské dovednosti zavádějící škálovatelnost, redundanci a bezpečnostní konfigurace.

Naučíte se vytvářet a kombinovat aplikace App Layers pro optimalizaci správy aplikací a desktopových obrázků a implementovat správu prostředí Workspace pro zlepšení časů přihlášení, centralizaci správy uživatelských nastavení a optimalizaci výkonu počítačů.

V pokročilé části pro odstraňování problémů se naučíte techniky, jak prozkoumat mnoho společných problémů a jak řešit problémy efektivněji. Budete rozumět a chápat jak spravovat složitější řešení v multi-level prostředí s konfiguracemi v okolí StoreFront, Delivery Controllers, Cloudových Connectors a HDX.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře