Check Point Secure Web Gateway R77

Check Point Secure Web Gateway R77
V tomto kurzu se probírají praktiky zabezpečení firmy týkající se přístupu k internetu, ze kterého přichází většina hrozeb. Tedy soustředení je kolem webových aplikací a jejich analýzy (autentizace, URL filtering, rozpoznání aplikace, dešifrování pomocí HTTPS inspekce, emulace hrozeb, anti-virus, IPS, ...). Avšak většina z probíraných modulů se používá nejen k ochraně, či zabezpečení používaných webových aplikací...Tyto praktiky nejsou buď vůbec a nebo jen okrajově součástí základních kurzů CCSA/CCSE. Kurz můžete ukončit v libovolném testovacím středisku VUE, testem Check Point #156-726.77


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře