Check Point Secure Web Gateway R77

Check Point Secure Web Gateway R77
V tomto kurzu se probírají praktiky zabezpečení firmy týkající se přístupu k internetu, ze kterého přichází většina hrozeb. Tedy soustředení je kolem webových aplikací a jejich analýzy (autentizace, URL filtering, rozpoznání aplikace, dešifrování pomocí HTTPS inspekce, emulace hrozeb, anti-virus, IPS, ...). Avšak většina z probíraných modulů se používá nejen k ochraně, či zabezpečení používaných webových aplikací...Tyto praktiky nejsou buď vůbec a nebo jen okrajově součástí základních kurzů CCSA/CCSE. Kurz můžete ukončit v libovolném testovacím středisku VUE, testem Check Point #156-726.77

Program

• Identity Awareness - logování uživatelů/počítačů bez autentizace, napojení na LDAP, autentizace uživatelů vůči FW, Kerberos SSO, Identity agent, ...

• Application Control a URL filtering - aplikační FW, možnosti QOS na úrovni aplikací, informování uživatelů o používaných aplikacích, Captive portal, ...

• SmartEvent - nasazení modulu SIEM (Security Identity and Event Management) pro analýzu logů, hrozeb a aktivní ochranu před útoky

• HTTPS inspekce - analýza šifrovaného provozu, ochrana před tunelováním a RAT (Remote Administration) nástroji

• IPS (Intrusion Prevention), Antivirus, Anti-bot - aktivace dalších ochran pro zabezpečení webového provozu


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře