Ceragon - mikrovlnné spoje Ceragon FibeAir řady IP-20

Ceragon - mikrovlnné spoje Ceragon FibeAir řady IP-20
Školení je produktově orientované, zaměřené na rodinu mikrovlnných spojů Ceragon FibeAir řady IP-20. Zahrnuje produkty jak pro tradiční placená kmitočtová pásma – full-outdoorové IP20S a IP-20C, dělené IP-20G – tak pro bezlicenční pásmo 70/80GHz – IP-20E.

Cílem školení je poskytnout ucelené informace o produktech a jejich využití.

První půldenní školení je spíše seminář, vhodný pro pracovníky plánování sítě, projektanty, pracovníky oddělení výběru a nákupu technologií a je bezplatné.

Druhé tentokrát celodenní školení je určeno pro pracovníky správy sítě, dohledu, administrátory, instalační a servisní techniky. Toto školení bude zpoplatněno částkou 1.900 Kč/os bez DPH. Při účasti více než 3 osob je cena 1.500 Kč/os. bez DPH. Účast na druhém dni školení není podmíněna účastí na předchozím semináři!

Předpokladem jsou základní znalosti z oboru telekomunikačních technologií, protokolů a služeb. V případě zájmu si vyžádejte podrobnější informace o obsahu školení.

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

  • Rozumět obecné problematice mikrovlnných spojů
  • Rozumět službám poskytovaným prostřednictvím mikrovlnných spojů
  • Rozpoznat hlavní výhody řady FibeAir IP-20
  • Nainstalovat a zprovoznit mikrovlnný spoj IP-20
  • Nakonfigurovat rádiové parametry spoje
  • Nakonfigurovat služby
  • Nakonfigurovat vybrané rozšířené funkce
  • Zálohovat a obnovovat konfiguraci
  • Upgradovat firmware
  • Provádět diagnostiku a analýzu problémů


Místo a termín konání
Regionální centrum Olomouc,

10.10. od 13.-17.hodin
11.10. od 9. do 16 hodin


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře