BIG-IP Application Security Manager v11.x

BIG-IP Application Security Manager v11.x
Tento čtyřdenní kurz seznámí síťové specialisty s produktem F5 Application Security Manager. Naučí je jak chránit webové a XML aplikace proti útoky za použití ASM. Kurz zahrnuje instalaci, konfiguraci, správu, tvorbu bezpečnostních politik a učící se režim. Kurz je veden lektorem a je doplněn praktickým cvičením a diskusí.

Po absolvování kurzu bude student schopen porozumět a konfigurovat bezpečnostní politiky. Pochopit vytváření návrhů politiky na základě sledování provozu a mnoho dalších technik zvyšující bezpečnost webové aplikace. Kromě toho bude student schopen spravovat a konfigurovat Application Security Manager
Tento kurz je určen pro bezpečnostní a síťové administrátory, kteří budou zodpovědní za instalaci a denní údržbu Manager Application Security.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře