Bezdrátový seminář

Bezdrátový seminář
O spokojenosti či nespokojenosti koncového zákazníka rozhodují často maličkosti. I dobrá a levná služba může být vnímána negativně, pokud má byť jen čas od času nějakou vadu na kráse. Příkladem může být třeba kolísající odezva při on-line hraní, kostičkující obraz při streamování finálového zápasu nebo zadrhávající důležitý hovor na Skype. Co na tom, že po 99 % času funguje služba bezproblémově, když zrovna v kritickém okamžiku selže? Zákazník bude mírně řečeno rozladěný…

Seminář vám ukáže několik způsobů, kterými lze dosáhnout pozitivnějšího vnímání kvality vašich služeb. Na semináři si objasníte některé už známé principy a řeč bude i o těch méně známých a vysoce sofistikovaných. To vše v návaznosti na mikrovlnné spoje, které víceméně každý používá od páteře až k poslední míli, a které jsou velmi často tím nejslabším článkem přenosového řetězce. Většinou je k nim však přistupováno jen jako k prostému přenosovému médiu, nic než přenos dat z bodu A do bodu B se od nich neočekává. Před a za spoj se zapojují zařízení typu switch, router nebo jiné síťové prvky, na kterých se pak definují parametry jednotlivých služeb.

To je ovšem často zbytečné, neboť naprostá většina moderních mikrovlnných spojů je dnes vybavena alespoň základní sadou L2 funkcí. Technici vědí, že se často zbytečně navyšuje množství zařízení zapojených v řetězci a celá trasa může působit nehomogenně a nekompaktně, komplikuje se dohled nad zařízeními jako takovými, komplikuje se dohled služeb provozovaných na těchto trasách. Navíc některé funkce řízení kvality fungují pouze tehdy, jsou-li integrovány přímo do zařízení představujících úzké hrdlo sítě, a nelze je suplovat externím zařízením. A obchodníkům je zase jasné, že rostou náklady na zřízení a provoz služeb. Proč tedy nevyužívat funkcionalit integrovaných přímo do mikrovlnných technologií a nesnížit tak investice nutné pro poskytování nových služeb…?

Seminář je zaměřen obecněji směrem k „chytřejšímu“ využívání rádií, ale samozřejmě budete seznámeni i s portfoliem mikrovlnných spojů VUMS DataCom, od E-bandových spojů Siklu přes licencované spoje Ceragon až po multipointy pro placená i volná pásma.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře