Wedos: Novela trestního řádu dává policii bezprecedentní pravomoci ve vztahu k datům

Hostingová společnost Wedos varuje před novým zněním trestního řádu, které dává státním orgánům snadno zneužitelnou pravomoc nařídit uchování dat v nezměněné podobě či jejich znepřístupnění. Plné znění přidaného paragrafu najdete v článku.

Wedos: Novela trestního řádu dává policii bezprecedentní pravomoci ve vztahu k datůmSpolečnost Wedos na svém blogu zveřejnila alarmující článek týkající se změny trestního řádu. Jeho aktuální znění datované k 1. 2. 2019 obsahuje nový paragraf 7b, který dává policii bezprecedentní možnost omezit provoz počítačových systémů.

Klíčovou pasáží dotyčného paragrafu, jehož plné znění uvádíme níže, je pravomoc policejních orgánů vydat za určitých okolností příkaz ke „znemožnění přístupu“ k datům bez souhlasu státního zástupce, jestliže to „nesnese odkladu“.

Toto „znemožnění přístupu“, podobně jako uchování dat „v nezměněné podobě“, je možné nařídit až po dobu 90 dní. Pokud jsou tato data umístěna na webu či v databázi, teoreticky jim hrozí tři měsíce off-line na základě rozhodnutí policisty.

Wedos tuto pravomoc přirovnává k situaci, kdy by mohla policie provádět domovní prohlídky na základě vlastního uvážení a bez souhlasu soudu, případně na základě vlastního uvážení vyřadit z provozu firmu či továrnu.

Dodejme, že na to, abychom si představili různé možnosti, jak půjde tato nová pravomoc zneužít, ani jak devastující účinky bude mít tříměsíční zmrazení systémů v digitalizovaném byznysu, není třeba mít příliš bohatou fantasii.

Plné znění § 7b zákona č. 141/1961 Sb.

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat.

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod, pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají být tato data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů. Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.

(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které směřuje.

Vybrané pasáže byly zvýrazněny redakcí.

Zdroj: Wedos, Poslanecká sněmovna PČR
Úvodní foto: © Junial Enterprises - Fotolia.com

Komentáře