VMware se věnuje dekarbonizaci, představuje iniciativu Zero Carbon Commited

VMware pokročil v plánech dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku ze své činnosti a v dodavatelském řetězci do roku 2030. Do iniciativy se již zapojily partneři Atea, OVHcloud, Equinix a IBM.

VMware se věnuje dekarbonizaci, představuje iniciativu Zero Carbon CommitedSpolečnost VMware oznámila spuštění iniciativy VMware Zero Carbon Committed pro cloudové partnery. Cílem je urychlit přechod na cloudy s nulovou uhlíkovou stopou a pomoci zákazníkům splnit cíle udržitelnosti a dekarbonizace propojením s podobně smýšlejícími poskytovateli cloudových služeb.

Poskytovatelé, kteří patří mezi partnery programu VMware Cloud Verified a chtějí se do iniciativy zapojit, musí provozovat datová centra založená na softwarově definovaných technologiích VMware (SDDC), která jsou úsporná z hlediska infrastruktury, spotřeby energie a emisí.

Zároveň musí usilovat o to, aby do roku 2030 byla tato datová centra napájená energií z obnovitelných zdrojů. Na evropské úrovni se zatím k iniciativě připojili partneři Atea a OVHcloud, na globální úrovni pak Equinix a IBM.

Trvalá udržitelnost je pro VMware dlouhodobým cílem

Je nebytné, abychom co nejdříve dosáhli výrazného pokroku v boji proti změnám klimatu. Je povzbuzující vidět, jak se stále více firem, včetně zákazníků a partnerů VMware, i celých zemí připojuje k závazku nulových čistých emisí,“ říká Joe Baguley, viceprezident a technický ředitel VMwaru v regionu EMEA.

Tato iniciativa staví na tradici společnosti VMware pomáhat zákazníkům snižovat ekologickou zátěž díky efektivnějšímu využití IT infrastruktury a usnadní našim zákazníkům a partnerům urychlení přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku,“ dodává.

VMware dlouhodobě usiluje o trvalou udržitelnost. Dosáhl uhlíkové neutrality a má za cíl dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku ze své činnosti a v dodavatelském řetězci do roku 2030. Tento cíl je součástí Agendy 2030, která vytyčuje desetiletý závazek budovat rovnoprávnější, udržitelnější a trvalejší svět.

Klíčovou součástí je podle společnosti „inherentní udržitelnost“ – snaha pomáhat zákazníkům naplňovat cíle udržitelnosti snižováním uhlíkových emisí souvisejících s provozem datových center pomocí virtualizačních a cloudových řešení a partnerství. 

Zdroj: VMware
Úvodní foto: © VRD - Fotolia.com

Komentáře