Sotfip se stal členem programu Windows Azure Circle Partner

Vybrání do programu má být potvrzením schopnost Softipu v oblasti implementace řešení na Windows Azure.

Sotfip se stal členem programu Windows Azure Circle PartnerSpolečnost Softip oznámila, že se stala členem programu Windows Azure Circle Partner. V tom Microsoft organizuje specializované firmy, které poskytují služby pro implementaci cloudových řešení na platformě Windows Azure.

Ocenění společnost Softip v programu Win­dows Azu­re Circ­le Par­tner je důkazem její schopnosti dodávat cloudová řešení, která odpovídají na aktuální výzvy trhu," uvedl Phil Sor­gen, více­pre­zi­dent Worldwide Par­tner Group spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft. 

Za­po­je­ním se do prog­ra­mu Win­dows Azu­re Circ­le Par­tner společnost Softip potvr­di­la, že ov­lá­dá cloudové tech­no­logie Microsoftu a přispívá k budování úspěchu veřejného cloudu."

Zdroj: Softip

Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře