Služba Oracle Blockchain Cloud Service pro zabezpečení transakcí je již dostupná

Oracle oznámil, že první firmy již nasazují jeho blockchainové řešení distribuovaných účetních knih.

Služba Oracle Blockchain Cloud Service pro zabezpečení transakcí je již dostupná
Společnost Oracle oznámila všeobecnou dostupnost platformy Oracle Blockchain Cloud Service. Služba umožňuje organizacím vytvářet řešení založená na technologii blockchain, a zvýšit tak bezpečnost svých transakčních systémů.

Služba poskytuje zákazníkům vývojovou platformu, která jim umožňuje vytvářet vlastní řešení a integrovat je s dalším již používaným softwarem (ať už jde o nabídku SaaS od společnosti Oracle nebo třetích stran).

Podporovaná je rovněž integrace s jinými blockchainovými sítěmi nebo s platformovými službami Oracle PaaS. Oracle Blockchain Cloud Service umožňuje uživatelům sítě blockchain dále poskytovat, zpřístupnit je dalším organizacím a provádět tzv. „chytré kontrakty“ (smart contracts, tj. protokoly, pomocí nichž se realizuje samotná transakce – „smlouva“), jimiž se aktualizuje distribuovaná účetní kniha (ledger).

Platforma je založená na frameworku Hyperledger Fabric od Linux Foundation. Je předem sestavena do jednoho funkčního celku s dalšími součástmi vytvářejícími potřebnou infrastrukturu, jako jsou řízení životního cyklu kontejnerů, služby událostí, řízení identit, propojením (proxy) s rozhraním REST a řada nástrojů pro monitoring a provoz.

Vše je integrováno do jedné řídicí konzole, v rámci které lze nastavovat parametry prostředí a vyvíjet aplikace.

Oracle Blockchain Cloud Service představuje řízenou platformní službu Oracle, která garantuje 99,95% dostupnost (SLA), k dispozici je autonomně pracující agent pro obnovu a nepřetržitě funguje zálohování účetních knih, což umožňuje provádět obnovu i v prostředí více datových center napříč dostupnými doménami.

Cloudová platforma Oracle nabízí integraci s dalšími aplikacemi, ať už v cloudu nebo on-premise. Propojení je podle Oraclu často na úrovni plug-and-play. Jednoduché je rovněž propojení přes API i s dalšími vývojovými nástroji a prostředími.

Navíc Oracle uvádí nové cloudové aplikace (SaaS), které nasazují technologii blockchain v rámci běžných scénářů použití, ať už jde o sledování transakcí, identifikaci původu nebo záruky.

„Jednoduchá integrace umožňuje využívat různé systémy účetních záznamů a zrychluje uvádění nových služeb na trh; to vše zvyšuje přínosy technologie blockchain v řadě různých scénářů jejího využití,“ uvádí výrobce v oznámení.

Podle Oraclu má blockchain smysl prakticky pro všechny obory podnikání, ať už jde např. o dopravu, dodavatelské řetězce, logistiku, energetiku, maloobchod, elektronický obchod, finanční služby či veřejný sektor.

Zdroj: OracleKomentáře