SDEU: Směrnice o uchovávání dat je neplatná

Soudní dvůr Evropské unie v zásadním rozhodnutí uvedl, že uchovávání dat o komunikaci telekomunikačními poskytovateli je v rozporu s Listinou základních práv Evropské unie.

SDEU: Směrnice o uchovávání dat je neplatnáSoudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal rozhodnutí, podle něhož je legislativa, která vyžaduje po telekomunikačních a internetových poskytovatelích uchovávání metadat, neplatná. Důvodem je, že směrnice o uchovávání dat je v rozporu se základními právy na soukromí podle Listiny základních práv Evropské unie.

SDEU uvedl, že uchovávání dat umožňuje zjistit, jak, kdy a s kým klienti poskytovatelů komunikují, stejně jako jak často a odkud. To umožňuje získat přesné informace o tom, kde klient žije, jaké jsou jeho každodenní zvyky a jak vypadá jeho společenský život.

Soudní dvůr uznává, že uchovávání dat může pomoci v boji proti kriminalitě a posílit bezpečnost, ale zároveň uvedl, že legislativa několika způsoby překročila únosnou mez.

Příliš plošná a obecná směrnice

Tím se myslí například přílišná obecnost směrnice, která se dotýká veškerých jednotlivců, veškerých forem komunikace a veškerých dat, bez jakékoliv diferenciace, omezení nebo výjimek.

Dále nevyžaduje souhlas soudního orgánu před zpřístupněním těchto dat a neposkytuje dostatek ochrany proti nezákonnému přístupu k datům. Zároveň ani nevyžaduje uložení dat v rámci Evropské unie, což podle soudu výslovně vyžaduje Listina základních práv.

Rozhodnutí SDEU je závazné pro soudy členských zemí, které musí rozhodovat v souladu s jeho zněním.

Zdroj: IDG News Service

Úvodní foto: © Junial Enterprises - Fotolia.com

Komentáře