SAP rozšiřuje síť podniků, propojuje SAP Business Network s dalšími sítěmi

Společnost si klade za cíl vybudovat největší světovou komunitu podniků. V první fázi propojí síť Business Network se sítěmi Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network.

SAP rozšiřuje síť podniků, propojuje SAP Business Network s dalšími sítěmiSpolečnost SAP na konferenci Sapphire Now oznámila novou vizi, jejímž cílem je vytvořit podnikatelské komunity schopné dosahovat lepších obchodních výsledků, lépe se orientovat v měnících se ekonomických a geopolitických podmínkách a více přispívat k udržitelnosti.

Prvním krokem k vytvoření největší celosvětové sítě podniků je propojení současné sítě SAP Business Network se sítěmi Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network.

Členové nové sítě SAP Business Network budou mít podle společnosti přístup k portálu, který poskytne ucelený pohled na ekosystém dodavatelského řetězce a logistiku, umožní jednotnou správu a údržbu zařízení i dalších aktiv. 

S naší novou vizí nyní plánujeme vybudovat největší světovou komunitu podniků, což zákazníkům umožní snadno se spojit s firmami napříč dodavatelskými řetězci a vzniknou tak síťově propojené ekonomiky napříč jednotlivými průmyslovými odvětvími,“ uvedl Christian Klein, výkonný ředitel a člen představenstva SAP.

Plejáda novinek se zaměřením na pokrok

SAP současně představil inovace, které mají organizacím pomoci modernizovat a digitalizovat jejich obchodní procesy. Zákazníci budou moci těžit z nového portfolia podnikových aplikací zaměřených na udržitelnost, které zajistí transparentnost a možnost sledovat metriky v celém dodavatelském řetězci.

Mezi novinky patří například začlenění SAP Process Insights do portfolia SAP pro inteligenci podnikových procesů (BPI) či rozšíření řešení SAP Concur o umělou inteligenci a strojové učení prostřednictvím služby Verify.

K dalším novinkám patří propojení SAP Analytics Cloud s řešeními SAP SuccessFactors či rozšíření nabídky řešení, která vyžadují minimum či vůbec žádné kódování.

Nové datové tržiště pro řešení SAP Data Warehouse Cloud zase umožňuje zákazníkům a partnerům propojit se s poskytovateli dat napříč různými průmyslovými odvětvími, a získávat tak podklady pro lepší rozhodování.

Zdroj: SAP
Úvodní foto: © Andres Rodriguez - Fotolia.com

Komentáře