Případová studie: Nový cloud pro LMC

Prozeta vybudovala pro LMC zcela novou architekturu cloudové infrastruktury postavenou na technologiích HPE, Arista Networks, Tier5 Cloud a BlackStor.

Případová studie: Nový cloud pro LMCProzeta již šestým rokem poskytuje LMC cloudovou infrastrukturu formou služby. Za tuto dobu prošla provozovaná infrastruktura značnou evolucí, když se z původních jednotek hypervizorů v každé ze tří lokalit, napříč kterými cloud funguje, staly desítky, a stejně tak došlo ke znásobení dostupné úložné kapacity.

K produkčnímu prostředí postupně přibylo samostatné cloudové prostředí pro testování finálních aplikací, které se nakonec stalo integrální součástí produkčního cloudu. Původní OpenStack Liberty byl nahrazen novějšími verzemi na platformě Tier5 Cloud a storage systém Ceph zase spolehlivou platformou BlackStor.

LMC si zároveň průběžně vytvářelo ucelenou představu o tom, jak by měla vypadat infrastruktura, která podpoří rozvoj jeho služeb i v následujících letech. Mezi hlavní požadavky patřil provoz ve dvou na sobě nezávislých lokalitách, rychlejší a snadnější škálování či možnost integrace nových způsobů nasazování a provozování aplikací, například v kontejnerech Docker.

Realizace

Z pohledu Prozety jako dodavatele bylo zejména nutné uskutečnit komplexní obměnu zastarávajícího hardwaru a učinit vylepšení v síťové vrstvě, tak aby nebyl provoz omezován limity škálování technologie Open vSwitch. Na přelomu let 2019 a 2020 se LMC a Prozeta definitivně domluvily na obměně dosavadní infrastruktury.

V rámci nové architektury vznikly dvě zcela nezávislé instance privátního cloudu ve dvou geograficky oddělených lokalitách. Každá z instancí se skládá z redundantně zapojených switchů Arista DCS-7050SX, které poskytují síťové služby pro samotný cloud i pro virtuální servery zákazníka. K nim jsou připojené vždy tři kontroléry pro řízení a dohled, každý prostřednictvím 2x10Gbps rozhraní.

Druhý pilíř architektury tvoří dvě samostatná, synchronně replikovaná úložiště s expandéry připojené prostřednictvím 2x 40Gbps rozhraní a větší množství hypervizorů připojených prostřednictvím 2x10Gbps rozhraní s možností upgradu na 2x 25 Gbps. Jako hardwarová platforma slouží servery HPE ProLiant DL s procesory Intel Xeon Scalable Gold a pevné disky Intel Data Center SSD a Intel Optane.

Softwarově je celé řešení postaveno na poslední generaci platformy Tier5 Cloud, která umožňuje provoz virtuálních serverů i kontejnerizovaných aplikací s přístupem přes API i webová rozhraní. Úložiště jsou pak provozována pomocí SDS platformy BlackStor na běžných serverech.

Klíčovou komponentou je monitorovací a dohledová část platformy, která poskytuje zákazníkovi zcela otevřený a detailní pohled na každou komponentu provozovaného řešení. Zákazník tak získává k dispozici zcela stejnou úroveň vhledu do infrastruktury, která u služeb typu infrastructure-as-a-service není obvyklá.

Řešení

  • switche Arista Networks DCS-7050SX
  • servery HPE ProLiant DL 10. Generace
  • cloudová platforma Tier5 Cloud
  • SDS platforma BlackStor

Výsledky

  • koncentrace výkonu vedoucí k minimálně pětinásobnému nárůstu výkonu na 1 RU spojená s vysokou energetickou účinností celého řešení
  • okamžité trojnásobné zvýšení garantovaných IOPS na 1 TB úložiště
  • dvě na sobě zcela nezávislé instance produkčního cloudu na platformách Tier5 Cloud a BlackStor
  • stabilní a spolehlivá síťová infrastruktura s vysokou propustností na platformě Arista Networks
  • snadnější upgrade cloudového prostředí a implementace nových funkcionalit

Závěr

Nově dodaná řešení posouvají infrastrukturu LMC o několik generací dále ve všech ohledech. Servery HPE ProLiant DL poslední generace umožňují klientovi provozovat mnohonásobně větší množství aplikací a virtuálních serverů na každém hypervizoru, zatímco routovací switche Arista zajišťují stabilní a zcela transparentní síťovou vrstvu bez technologických omezení.

Rozdělení cloudu na dvě samostatné instance umožňuje v případě rozsáhlejších updatů či změn v infrastruktuře bezpečně odstavit jednu lokalitu z provozu, aniž je omezen běh služeb, které LMC svým zákazníkům poskytuje. V neposlední řadě pak došlo k masivní úspoře místa v racku a dramatickému snížení energetické spotřeby celého řešení.


Zákazník a dodavatel

LMC je největším českým on-line hráčem zaměřujícím se na trh práce, jenž provozuje portály Jobs.cz, Prace.cz, Atmoskop.cz, Seduo.cz, Teamio a další. Zároveň se zaměřuje na inovace, analyzuje data z trhu a uzpůsobuje své aplikace vývoji trhu práce.

Prozeta působí na trhu již od roku 1991 a je poskytovatelem infrastrukturních řešení a privátních cloudů postavených na vlastních platformách Tier5 Cloud a BlackStor. Řešení privátního cloudu pro běh produkčních služeb i testování do LMC dodává od roku 2014.

 
Úvodní foto: Prozeta

Komentáře