Pětina e-tailů v EU neposkytuje dostatečné informace o záruce, varuje Komise

Prohřešku v podobě zavádějících nebo neúplných informací o zákonem dané dvouleté záruce na elektroniku se podle Komise dopouští 18 % e-shopů v EU. Mnohdy může jít o záměr s cílem přimět spotřebitele k přikoupení placené záruky.

Pětina e-tailů v EU neposkytuje dostatečné informace o záruce, varuje KomiseEvropská komise (EK) upozornila na skutečnost, že bezmála pětina (18 %) evropských internetových obchodů nedostatečně informuje zákazníky o jejich právech týkajících se záruky na zboží.

Šetření, které proběhlo v říjnu 2014 na vzorku 437 e-shopů z Norska, Islandu a všech zemí EU s výjimkou Rakouska a Polska, odhalilo, že o bezplatném nároku na opravu či výměnu vadného zboží dostatečně neinformovalo 54 % obchodů. Tento údaj se od té doby podařilo snížit na zmíněných 18 %, ale Komise stále není spokojena.

Spotřebitelé v členských státech EU mají nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu vadné elektroniky do dvou let od koupě. Tato záruční lhůta je povinná a prodejci mají povinnost o ní zákazníky jasným a srozumitelným způsobem informovat ještě předtím, než proběhne koupě.

Hlavním problémem u celkem 174 ze zkoumaných e-shopů bylo chybějící poučení o tom, že tato záruka vůbec existuje. Na stránkách 87 e-shopů se nacházely zavádějící informace týkající se placených záruk, další 76 e-shopů neuvedlo, že přikoupení záruky nijak neovlivní právo na bezplatnou dvouletou záruku danou zákonem.

Šetření navíc u 52 e-shopů zjistilo nedostatečné nebo zavádějící informace týkající se názvu společností, které je provozují, jejich sídla nebo e-mailové adresy.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com

Komentáře