Oracle: Rozvoji BYOD v Evropě brání obavy o bezpečnost

Neznalost a obava o bezpečnost dat, aplikací a zařízení jsou hlavními překážkami pro rozvoj konceptu BYOD v Evropě.

Oracle: Rozvoji BYOD v Evropě brání obavy o bezpečnostSpolečnost Oracle provedla v rámci studie Oracle European BYOD Index průzkum mezi 700 evropských podniků na téma BYOD (bring your own device), tedy využívání soukromých zařízení zaměstnanců v práci.

Studie zjistila, že v mnoha regionech vůči konceptu převládá odpor, který pramení z obav o bezpečnost podnikových dat v zařízeních, identit uživatelů a aplikací.

Z výsledků vyplývá, že téměř polovina podniků (44 %) koncept odmítá, případně jej povoluje jen zcela výjimečně a dalších 29 % jej povoluje, avšak pouze pro služebně starší zaměstnance.

Více než pětina (22 %) dotazovaných podniků kompletně zakazuje umísťování dat a informací na soukromých zařízeních, zatímco 20 % taková pravidla nemá a více než polovina podniků v rámci konceptu vůbec nespravuje chytré telefony.

Obavy pramení z neznalosti

Nejvíce se firmy bojí o bezpečnost dat, když tuto obavu uvedlo 63 % respondentů, 53 % má obavy ze zabezpečení aplikací a 45 % se bojí o bezpečnost zařízení.

Existuje zde přitom přímá spojitost mezi obavami a znalostí problematiky, neboť 37 % respondentů uvedlo, že nikdy neslyšelo o kontejnerizaci, která odděluje podniková data od osobních, téměř třetina podniků nevyužívá žádnou formu správy mobilních zařízení a 22 % nikdy neslyšelo o technologiích pro správu mobilních aplikací.

Akceptující a odmítající

Studie rozdělila respondenty do dvou skupin podle přístupu k BYOD, a to na „akceptující“ a „odmítající“, přičemž prvních bylo 187 a druhých 313.

Příslušnost do jedné nebo druhé skupiny je dána pohledem organizace na BYOD a nemusí nutně znamenat, že všichni akceptující BYOD zavedli a naopak – chytré telefony a tablety v rámci BYOD spravuje 83 % akceptujících, naopak 73 % odmítajících nikoliv.

Mezi skupinami jsou pochopitelně velké rozdíly. Dvě třetiny odmítajících uvedly velké obavy o bezpečnost, naopak z řad akceptujících má obavy jen 6 %.

Celých 86 % odmítajících se obává o bezpečnost dat a informací oproti 21 % akceptujících. Dvě třetiny (65 %) odmítajících přitom bezpečnost dat a informací nespravuje, nebo je ponechává nezašifrované na zařízeních. Stejný postup praktikuje jen 7 % akceptujících.

Akceptující skupina podle studie rozumí dostupným technologiím a čtyři z pěti jejích příslušníků provozuje nějaké řešení správy mobilních aplikací. V řadách odmítajících jich je pouze 12 %.

BYOD nejvíce fandí sektor telekomunikací

Variace lze najít v porovnání zemí a odvětví. Hodnota indexu (čím blíže číslu 10, tím pozitivnější přístup k BYOD) je nejvyšší ve Skandinávii (5,65), v Německu a ve Švýcarsku (shodně 5,32). Nejméně příznivé podmínky má BYOD na Pyrenejském poloostrově (3,87) a v Itálii (4,04).

V rámci sektorů mají nejpozitivnější přístup ke konceptu telekomunikace (6,98) a média (6,43). Největší nedůvěru k němu naopak chovají finance (3,96) a veřejný sektor (3,31).

Zdroj: Oracle
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře