NÚKIB: Hardware i software od Huawei a ZTE jsou bezpečnostní hrozbou (aktualizováno)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v oficiálním varování uvádí, že čínské zákony vyžadují po společnostech součinnost při zpravodajských aktivitách. Pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, proto může představovat hrozbu.

NÚKIB: Hardware i software od Huawei a ZTE jsou bezpečnostní hrozbou (aktualizováno)Aktualizováno: Přidali jsme vyjádření T-Mobile a Huawei.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal oficiální varování před používáním hardwaru i softwaru od společností Huawei a ZTE. Podle úřadu představují bezpečnostní hrozbu kvůli vazbám na čínské zpravodajské služby.

V odůvodnění k vydanému varování NÚKIB hovoří o zákonné povinnosti soukromých čínských společností poskytovat součinnost při prosazování státních zájmů a o organizačním a personálním propojení mezi oběma firmami a čínským státem.

NÚKIB dále uvádí, že dostupné poznatky o aktivitách Huawei a ZTE vytváří „důvodné obavy z existence poteniálních rizik při využívání technických nebo programových prostředků, které tyto společnosti poskytují svým zákazníkům, s cílem podporovat zájmy ČLR. 

Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření,“ uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Huawei vše kategoricky odmítá a žádá důkazy

Samotný výrobce nám v reakci na varování NÚKIB zaslal vyjádření, které přikládáme v plném znění a bez úprav:

Kategoricky odmítáme jakékoliv tvrzení, že naše společnost představuje riziko pro národní bezpečnost. Žádáme tímto NÚKIB, aby předložil evidence namísto pošpiňování reputace Huawei bez jakýchkoliv důkazů. Kybernetická bezpečnost je, a vždy byla, naší hlavní prioritou a máme dostatek prokazatelných zkušeností v České republice a po celém světě, které potvrzují, že naše výrobky a řešení jsou bezpečné.

V třicetileté historii naší společnosti nikdy nebylo prokázáno, že by společnost Huawei provedla jakýkoliv prohřešek v oblasti kybernetické bezpečnosti. A díky této příkladné skutečnosti jsme se stali důvěryhodným partnerem pro všechny hlavní telekomunikační společnosti v České republice. Spolupracujeme také se všemi našimi oborovými partnery na dodávkách bezpečných a spolehlivých síťových řešení v České republice.

V Číně neexistují žádné zákony nebo nařízení, které by nutili společnost Huawei nebo jakoukoliv jinou společnost, aby do svých výrobků povinně instalovali „back doors“. Huawei nikdy od žádné vlády nebo vládní instituce takový požadavek nedostal a naše společnost by s tím nikdy nesouhlasila.“

Vyjádření operátorů

ChannelWorld se minulý týden (tedy v době před vydáním varování) snažil získat vyjádření tuzemských operátorů k tehdy zatím pouze zahraničním zprávám o varováních i konkrétních opatřeních proti systémům od Huawei.

Před vydáním varování dpovědělo pouze O2 Czech Republic s následujícím vyjádřením: Veškeré technologie, které naše společnost používá, procházejí před nasazením do reálného provozu dlouhodobým testováním z pohledu funkčnosti, výkonnosti i bezpečnosti. Zároveň nejsme závislí na technologiích jednoho výrobce, ale s ohledem na diverzifikaci rizika spolupracujeme s více dodavateli. Pokud jde o s společnost Huawei, nezaznamenali jsem doposud ani my, ani naši partneři nebo zákazníci žádná bezpečnostní pochybení.

Společnost T-Mobile na varování NÚKIB reagovala takto: „O zprávě NUKIB jsme se dozvěděli před pár okamžiky, navíc diskuse o případné změně strategie dodavatelských vztahů se řeší na úrovni celé skupiny Deutsche Telekom, a dosud nebyla dokončena. V tuto chvíli tedy nemůžeme poskytnout žádné konkrétní stanovisko.

Vyjádření dalších subjektů zjišťujeme.

Zdroj: NÚKIB, ChannelWorld
Úvodní foto: James Thew @Fotolia.com

Komentáře