Nový zákon o platebním styku zvýší konkurenci a zruší poplatky za platbu kartou

Nový zákon o platebním styku, který do českého práva implementuje evropskou směrnici PSD2, nabyl účinnosti dne 13. 1. 2018. Oblast elektronické komerce se díky němu může těšit na nové poskytovatele platebních služeb, vyšší zabezpečení a absenci poplatků za platby kartou.

Nový zákon o platebním styku zvýší konkurenci a zruší poplatky za platbu kartouAsociace pro elektronickou komerci (APEK) upozorňuje na skutečnost, že 13. 1. 2018 nabyl účinnosti nový zákon o platebním styku, který do tuzemského práva implementuje evroposkou směrnici PSD2 o platebních službách.

Z pohledu e-commerce si dovolím vyzdvihnout tři oblasti. První je možnost provozování nových platebních metod třetími stranami. Druhou zvýšení zabezpečení plateb prováděných on-line a třetí pak zákaz vybírání poplatků za platby kartou,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Noví poskytovatele platebních služeb

Díky nové směrnici budou na trh platebních metod moci vstoupit podnikatelé, kteří nabídnou nové aplikace pro správu finančních prostředků. Banky jim budou povinny poskytnout přístup k řízení účtů svých klientů po internetu, což má přinést zjednodušení on-line plateb.

Podnikatelé, kteří budou chtít nové služby poskytovat, musí splnit stanovené podmínky a požádat ČNB o příslušnou licenci. V každém případě se ale otevřela možnost pro další vylepšení služeb poskytovaných on-line,“ uvedl Jan Vetyška.

Vyšší zabezpečení a zrušené poplatky

Poptávku po vyšší bezpečnost plateb po internetu by měl naplnit náročnější proces autentizace. Směrnice prostřednictvím regulatorních technických standardů zavádí silné ověření – ověření identity zákazníka ve dvou krocích.

APEK se domnívá, že tento krok v současné podobě není zcela nezbytný, protože jsou k dispozici i jiné metody zabezpečení, které by nesnižovaly pohodlí nakupujících. Z tohoto pohledu dobrou zprávou je, že tato povinnost začne díky odložení reálně platit až v roce 2019.

Poslední velkou změnou je definitivní zrušení poplatků za platbu kreditní či debetní kartou (nejen) v e-shopech. APEK se s ohledem na výše zmíněné domnívá, že směrnice PSD2 přinese pozitivní výsledky jak pro obchodníky, tak i zákazníky.

Zdroj: APEK
Úvodní foto: © goodluz - Fotolia.com

Komentáře