Nová generální ředitelka Xeroxu v ČR a SR chce vybudovat silnou partnerskou síť

Veronika Brázdilová vede českou a slovenskou pobočku společnosti Xerox od července 2014. Nyní předstoupila před média s vizí pro další období a plány jejího naplnění.

Nová generální ředitelka Xeroxu v ČR a SR chce vybudovat silnou partnerskou síťDo společnosti Xerox přichází Veronika Brázdilová z Telefónicy O2, kde byla zodpovědná za nepřímé prodejní kanály. Předtím vedla firmu SGS zaměřenou na telemetrická řešení, než ji koupila CCS. Svou kariéru zahájila v roce 1999 v tehdejším EuroTelu, kde se vypracovala z obchodního zástupce pro významné zákazníky na ředitelku pro segment malých a středních firem.

V české a slovenské pobočce Xeroxu chce prosazovat dlouhodobou vizi být „inspirativní a respektovanou“ společností.

Toho chce dosáhnout skrze čtyři pilíře. Těmi jsou inovace v oblastech komunikace, obchodní a marketingové strategie a interních procesů, dále silná orientace na zákazníky s cílem zvýšit růst jejich báze a dosáhnout opakovaných nákupů, do třetice profitabilita (řízení marže a zisku) a posledním pilířem je důraz na spolupráci jak interně, tak s partnery.

Zásadní zprávou od nové generální ředitelky přicházející z oblasti nepřímého prodeje je pro resellery a poskytovatele snaha o vybudování silné partnerské sítě.

Veronika Brázdilová, XeroxVeronika Brázdilová naznačila, že už od Xeroxu nemáme očekávat jen důraz na konzultativní prodej jako dříve, ale také snahu o nové a efektivnější obchodní modely především v oblasti prodeje menších tiskových zařízení. Kromě zmíněných snah chce Xerox pod vedením Brázdilové zvětšit svou zákaznickou bázi, která přinese vyšší výnosy a umožní další investice. Z pohledu čísel prozradila, že v příštím roce chce Xerox navýšit výnosy o 9 %.

Trendy a výzvy

Veronika Brázdilová také upozornila na aktuální trendy v uživatelských rozhraních, mobilitě a konektivitě. Zdůraznila také, že do dvou let by měly elektronické dokumenty v organizacích převážit papírové v poměru 61:39 proti současné převaze papíru. Dokumenty budou podle ní migrovat do cloudu.

Vývoj a nové trendy podle průzkumu Xeroxu způsobují českým organizacím řadu častých problémů v tiskových prostředích a správě dokumentů:

  • Jednorázová úspora je stavěna nad funkčnost a dlouhodobé snížení nákladů
  • Složitá nepropojená infrastruktura mnoha nekompatibilních systémů
  • Příliš mnoho manuálních kroků v jednotlivých procesech
  • Nevyhovující a špatně umístěné stroje
  • Nízké zabezpečení tiskového prostředí a dat
  • Nepřehlednost nákladů na tisk
  • Zastaralé technologie neumožňující rozšíření o další softwarová řešení
  • Nekoordinované objednávky spotřebního materiálu
  • Prodlevy při servisních zásazích zařízení různých značek
  • Zbytečné personální náklady, neefektivní využívání času zaměstnanců

Odpověď v podobě MPS příští generace

Tyto problémy chce Xerox řešit skrze tzv. služeby správy tisku příští generace (Next Generation Managed Print Services), které zahrnují MPS vč. správy tiskového prostředí, document management systém a analýzu a zlepšení vnitrofiremních procesů.

Za tuto iniciativu Xerox mimo jiné sklidil od Gartneru v říjnu 2014 odměnu v podobě označení za lídra magického kvadrantu pro oblast správy tisku a dokumentů.

Nová generace služeb správy tisku od Xeroxu sestává ze tří hlavních fází: posouzení a optimalizace tiskového řešení; zabezpečení a integrace a automatizace a zjednodušení. Cílem nové generace MPS je „propojit papírový a digitální svět tak, aby firmy tiskly ekonomičtěji, pohodlněji a bezpečněji.“

Xerox věří, že svými službami v oblasti optimalizace procesů dokáže firmám ušetřit podstatně větší náklady, než na úrovni hardwaru a jednotkové ceny, které dnes berou v potaz zejména menší organizace.

Díky komplexnímu řešení mohou služby Xerox snížit přímé i nepřímé náklady na správu dokumentů, tisk a kopírování v průměru o 25 %,“ dodala Veronika Brázdilová.


Zdroj: Xerox, ChannelWorld
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře