NetMonitor: Polovina internetových uživatelů se připojuje z mobilních zařízení

Výzkum NetMonitor hlásí, že téměř polovina českých internetových uživatelů navštěvuje webové stránky zapojené do výzkumu z mobilních zařízení.

NetMonitor: Polovina internetových uživatelů se připojuje z mobilních zařízeníV listopadu navštívilo webové stránky zapojené do výzkumu NetMonitor 6,8 milionu českých a necelé 2 miliony zahraničních internetových uživatelů.

Denně sledovalo tyto weby 3,4 milionu uživatelů, kteří na nich strávili v průměru více než hodinu a půl času.

Počet „mobilních“ uživatelů se meziměsíčně zvýšil o více než 184 tisíc a v listopadu dosáhl 3,35 milionu. Rostl také počet zobrazení stránek z mobilních zařízení, který překročil hodnotu 1,1 miliardy.

Kategorie e-commerce zaznamenala 11% nárůst návštěvnosti a dosáhla nejvyššího meziměsíčního nárůstu počtu zobrazení stránek (7 %). Počet zobrazení stránek kategorie e-commerce z mobilních zařízení činil v říjnu 2014 108 milionů.

Tab.1. Návštěvnost internetu v ČR – meziměsíční porovnání

Ukazatel

Výsledky

za říjen

Výsledky
za listopad

Absolutní změna

Procentuální změna

Reální uživatelé (RU)

6 860 265

6 810 697

-49 568

-0,72 %

Shlédnuté stránky (PV)

7 880 207 151

7 865 191 975

-15 015 176

-0,19 %

RU mobilního internetu

3 165 562

3 350 559

184 997

5,84 %

PV mobilního internetu

1 112 669 745

1 120 192 228

7 522 483

0,68 %

RU streaming

3 578 220

3 673 409

95 189

2,66 %

Zahájená přehrání (streaming)

126 307 242

145 162 805

18 855 563

14,93 %

* Reální uživatelé z ČR - počet uživatelů internetu z České republiky, kteří navštívili alespoň jeden z webů zapojených do výzkumu NetMonitor během daného měsíce.

Zdroj: NetMonitor, říjen a listopad 2014.

Cílem výzkumného projektu NetMonitor je poskytnout informace o návštěvnosti webových stránek a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice.

Zdroj: Gemius

Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com

Komentáře