Nejlepším partnerem GFI Software za rok 2020 se stala společnost Cheops

V rámci akce proběhl dotazníkový průzkum k nejnovějším trendům na trhu, z nějž vyplynulo, že většina zúčastněných registrovala během posledních 12 měsíců nárůst investic do kybernetické bezpečnosti.

Nejlepším partnerem GFI Software za rok 2020 se stala společnost CheopsSpolečnost GFI Software ocenila na svém každoročním setkání nejlepší partnery za rok 2020 na českém a slovenském trhu. Součástí vyhlášení byl odborný program pro partnery zaměřený na aktuální novinky v řešeních GFI Software a Kerio.

Partnerem roku 2020 byla vyhlášená společnost Cheops. Uznání pro nejlepšího partnera GFI Unlimited si odnesla společnost Filip Rada – FiMa, nejaktivnějším partnerem se stal Amenit a ocenění za loajalitu získala společnost Vahal.

Chtěla bych poděkovat našim českým a slovenským partnerům za další úspěšný rok, který díky nim v našem regionu přinesl výborné výsledky,” řekla Marie Baranová, sales manažer pro řešení GFI Software v České republice na Slovensku ve společnosti Zebra Systems.

V tomto nelehkém období hledalo mnoho organizací co možná nejefektivnější řešení své IT bezpečnosti a díky speciálním nabídkám GFI Unlimited pro bezpečný e-email a pro zabezpečenou síť měli naši partneři k dispozici přesně taková řešení, jaká jejich zákazníci potřebovali,” dodala.

Je to dobré, tržby rostou

Z průzkumu provedeného mezi všemi přítomnými IT prodejci navíc vyplynulo, že 86 % z nich v posledních měsících pocítila ze strany svých zákazníků nárůst poptávky po řešeních kybernetické bezpečnosti.

Celkem 77 % dotázaných tvrdí, že investice vzrostly mírně, 9 % dokonce výrazně.  Zdaleka největší zájem byl mezi zákazníky o řešení firewallu a VPN sítí.

Zdroj: GFI Software

Úvodní foto: GFI Software

Komentáře