Nakivo představuje nové řešení pro zajištění kontinuity byznysu

Nástroj Nakivo Backup & Replication v8 může automatizovat a orchestrovat celý proces obnovy dané lokace. Integruje pravidelné testy obnovy po havárii, plánované a nouzové převzetí služeb při selhání a migraci datového centra.

Nakivo představuje nové řešení pro zajištění kontinuity byznysu  • Výrobce: Nakivo
  • Distributoři ČR: Bakotech
  • Cena: 299 dolarů per socket
  • Více informací: www.nakivo.com

Společnost Nakivo oznámila obecnou dostupnost řešení Nakivo Backup & Replication v8. Nová verze zavádí funkci Site Recovery, která může zákazníkům pomoci dosáhnout nepřetržitého provozu a 24x7 dostupnosti IT služeb.

Nástroj Nakivo Backup & Replication v8 přináší:

Pokročilé pracovní postupy pro obnovu lokality: Umožňuje uživatelům vytvářet pro účely obnovy pracovní postupy, které automatizují a zjednodušují celý proces obnovy lokalce. Například úloha Site Recovery může zahrnovat libovolnou kombinaci následujících kroků: vypnout zdroje VM, spustit konečnou replikaci VM, změnit repliku VM IP, připojit VM repliky do příslušných sítí, nastavit pořadí zavádění VM replik, ověřit úspěšnou obnovu, zasílání e-mailových upozornění atd.

Nedisruptivní testování obnovy: Funkce Site Recovery umožňuje zákazníkům definovat časová okna obnovy (RTO) pro pracovní postupy obnovy a provádět plánované nedisruptivní testy obnovení. Testy mohou ověřit, zda lze obnovu úspěšně dokončit, a to v rámci cílového časového rámce.

Obnova jedním kliknutím: S nápovědou mohou zákazníci provádět jediným kliknutím plánované převzetí služeb při selhání, nouzové převzetí služeb při selhání, failback a migraci datového centra. Zákazníci mohou vytvořit jeden pracovní postup obnovy pro celou organizaci nebo vytvořit více pracovních postupů pro jednotlivé oddělení, pobočky atd.

Řešení All-in-One dostupnosti: Site Recovery je nedílnou součástí funkce Nakivo Backup & Replication a nevyžaduje samostatnou licenci. S tímto produktem mohou zákazníci použít jedno řešení pro zálohování dat, deduplikaci, granulární obnovu, replikaci a obnovu. Všechny aspekty ochrany a obnovy dat lze spravovat z jednoho místa a jsou pokryty jednou licencí.

Bezkonkurenční ceny: Funkce pro obnovu je součástí podnikové edice Nakivo Backup & Replication v8, která začíná na 299 odlarech za socket a neobsahuje žádná omezení funkcí nebo kapacity.
Úvodní foto: Nakivo

Komentáře