Mladší spotřebitelé jsou čím dál ochotnější platit za věrnostní programy (LoyaltyOne)

Studie společnosti LoyaltyOne Consulting ukázala, že 76 % příslušníků generace Y je ochotno uvažovat o tom, že by se stali členy placeného věrnostního programu typu Amazon Prime. Starší generace tolik ochotné nejsou, ale i ony si mají postupně uvědomovat výhody, jež takové programy mohou skýtat.

Mladší spotřebitelé jsou čím dál ochotnější platit za věrnostní programy (LoyaltyOne)Příslušníci generace Y, tedy lidé narozeni (zhruba) v období od začátku 80. let do konce 90. let, jsou podle průzkumu společnosti LoyaltyOne Consulting ve srovnání s předchozími generacemi ochotnější vstupovat do placených věrnostních programů typu Amazon Prime.

Studie, která se ptala tisíce spotřebitelů ve věku od 18 do 65 let, dále uvádí, že i starší generace si začínají uvědomovat výhody, které jim tyto programy mohou přinést. Konkrétní výsledky ukazují, že do takového programu by bylo ochotno vstoupit 76 % respondentů z generace Y, zatímco generace X to bylo 61 % a u poválečné generace 48 %.

Čím mladší, tím nadšenější

Respondenti z mladší generace tyto programy zároveň vnímají nejpozitivněji. Celkem 77 % z nich je přesvědčeno, že výhody programů stojí za členský poplatek, a 58 % se domnívá, že placené programy nabízejí vyšší výhody než ty bezplatné.

U generace X je podíl takových spotřebitelů už trochu nižší, a sice 65 %, resp. 45 %. Nejméně pozitivně pak výhody programů vnímají příslušníci poválečné generace, kde se jen 51 % domnívá, že stojí za investici, a jen 37 % si myslí, že jsou lepší, než ty, které jsou zdarma.

Nejčastějším důvodem účasti v placeném věrnostním programu je bezplatná doprava (71 % u generace Y, 70 % u generace X a 59 % u poválečné generace), následovaná speciálními slevami (68 %, resp. 68 %, resp. 60 %).

Nejčastějším důvodem, proč se k takovému programu nepřidat, je názor, že za věrnostní program by se platit nemělo (56 %). Bezmála polovina spotřebitelů (49 %) se zároveň domnívá, že jsou si všechny věrnostní programy příliš podobné.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com

Komentáře