Microsoft přichystal šest vylepšení podpory pro běžné a cloudové partnery

Novinky zahrnují změny v certifikacích, vyšší investice do bezplatného softwaru, nové vývojářské sady pro CSP partnery, nový katalog partnerských profilů a další.

Microsoft přichystal šest vylepšení podpory pro běžné a cloudové partneryMicrosoft se chystá posílit své prodejní kanály a má přichystáno několik novinek a vylepšení pro své partnery, a to jak pro ty „běžné“, tak pro účastníky programu Cloud Solution Provider (CSP).

Novinky pro běžné partnery

Nová partnerská loga

Microsoft očividně věří v sílu své značky a projevené podpory. Celý systém brandingu partnerů a „bobříků“, tedy log získávaných za splnění kompetenčních kritérií, bude aktualizován. Ve své nové podobě bude klást důraz na zviditelnění zlatých partnerů, aby je mohli zákazníci snadno identifikovat.

Jednodušší certifikace

S výše uvedeným souvisí i změna v procesu certifikace, který bude podle Microsoftu jednodušší. Firma chce vytvořit podmínky, které partnerům usnadní využití pokročilejších kurzů, které Microsoft nabízí.

Bezplatný software, cloudové služby a platformy

Microsoft chápe, že partneři používají jeho software, když dělají byznys, a chce jim vyjít vstříc tím, že jim udělají širší přístup k bezplatným licencím v rámci programu Internal Use Rights. Zároveň chce během následujícího roku zdvojnásobit investice do této oblasti, stejně jako do cloudových služeb a platforem.

Novinky pro cloudové partnery

Vývojářská sada pro on-line tržiště

Microsoft tvrdí, že program CSP již čítá 17 tisíc partnerů, kteří jeho prostřednictvím prodávají cloudové služby. Nyní si již nebudou muset lámat hlavu s tvorbou on-line obchodu, neboť ho dostanou od Microsoftu. Příslušná aplikace bude integrovaná s vývojářskou sadou Partner Center a má umožnit spustit a spravovat e-shop, aniž by vyžadoval zásah vývojářů nebo investice.

Nový katalog partnerů

Možná nejambicióznější novinkou je připravovaný systém, který bude sloužit jako agregáror partnerských profilů a řešení napříč celým digitálním prostředím Microsoftu a jeho komunikačními kanály. Zákazník si tak bude moci udělat představu o nabídce libovolného partnera ještě dříve, než jej osloví.

Školení jako služba

V neposlední řadě chce Microsoft pomoci s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Díky řešení Open edX na platformě Azure budou moci partneři začít nabízet školení jako službu, k čemuž dostanou obsah i potřebné nástroje. Program Microsoft Professional Degree nabídne teorii i praktické úlohy s prvotním zaměřením na datové vědy.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © valentinT - Fotolia.com

Komentáře