Mediaresearch: Češi se obávají kyberzločinu, ale nechrání mobilní zařízení

Průzkum odhalil rostoucí obavu českých internetových uživatelů z kybernetických útoků, ovšem zároveň s nízkým povědomím o ohrožení mobilních zařízení a jejich nedostatečné ochraně.

Mediaresearch: Češi se obávají kyberzločinu, ale nechrání mobilní zařízeníSpolečnost Intel nechala u agentury Mediaresearch provést  průzkum mezi více než tisíci českými uživateli internetu ohledně jejich zkušeností s kybernetickými útoky.

Výsledky ukázaly, že se 73 % respondentů cítí být ohroženo stupňujícími se vlnami kyberzločinu. Téměř tři čtvrtiny (74 %) účastníků průzkumu obdržely během posledního roku alespoň jeden e-mail s podvodným obsahem.

Mezi skupiny obyvatel, které respondenti vnímají jako nejvíce ohrožené kybernetickými útoky, se řadí senioři a uživatelé s nižší počítačovou gramotností.

Lidé však obecně podle respondentů snadněji naletí, protože podvodné e-maily ve srovnání s minulostí vnímají jako věrohodnější.

Sedm z deseti odstraňovalo škodlivý software

Podle 86 % respondentů podvodných mailů zcela jistě v tomto roce přibylo. Bez ohledu na jejich podobu a obsah, mají v zásadě jen jeden cíl: přimět adresáta, aby otevřel přílohu či vyplnil citlivé údaje o své osobě. Výsledkem je poté zavirovaný počítač, ztráta dat či zmizení peněz z účtu,“ uvedl Martin Vařbuchta, manažer společnosti Intel.

O tom, že odcizení identity či phishing nejsou jen plané hrozby, vypovídá, že u 9 % z dotazovaných v průzkumu došlo k zneužití dat, u 3 % k odcizení identity a 1 % již zažilo oboje.

Obdobně 11 % dotázaných Čechů má blízkou zkušenost s kyberšikanou, ať už osobně (5,6 %) či u nejbližších rodinných příslušníků včetně dětí (5,4 %).

Ve výčtu rizik dominuje zavlečení viru či škodlivého softwaru, tzv. malwaru, do počítače: odstraňovat je u stolního počítače již muselo 71,4 % respondentů, u notebooku 46,3 %.

U mobilních a snadněji přenositelných zařízení zase roste pravděpodobnost ztráty či krádeže: o chytrý mobilní telefon tak podle průzkumu již přišel každý pátý Čech (22,3 %).

Nepřipraveni na mobilní malware

Mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, podle Intelu aktuálně představují nejslabší článek stále důmyslnějších útoků na síti.

Uživatelé s nimi mohou dělat většinu věcí jako na stolních počítačích či noteboocích, ale jejich ochrana je na mnohem nižší úrovni.

Zatímco u domácích počítačů a notebooků se nasazení antivirových programů pohybuje na úrovní 90 %, tablety jsou antivirem chráněny ani ne ze dvou třetin (62 %). Antivir je pak aktivní jen u 40 % chytrých telefonů,“ uvedl Martin Vařbuchta.

Z hlediska šíření malwaru považuje podstatně více respondentů domácí počítače za zranitelnější (36,1 %) než chytré telefony (25,5 %) či tablety (14,6 %).

Poměr odpovědí je důkazem, že lidé si obecně nejsou vědomi vyšší hrozby vycházející z nezabezpečených mobilů a tabletů.

Větší zranitelnost mobilů a tabletů je zřejmá i z odpovědí v průzkumu, z něhož vyplývá, že uživatelé v některých aktivitách využívají přenositelnější zařízení ve srovnatelné míře jako klasické počítače.

Týkat se to má zejména přistupování k sociálním sítím, kde je tablet i mobil plnohodnotným médiem a kde je k tomu používá zhruba šest z deseti uživatelů.

Chytrý mobilní telefon nezaostává ani v hledisku schraňování PIN či dalších identifikátorů a přístupových hesel. Mobilní zařízení se dosud plně neprosadila ve využívání elektronického bankovnictví, kde je využívá přibližně jen každý pátý uživatel.

Graf – Používání zařízení pro přístup k citlivým datům

Zdroj: Intel


Průzkum provedla agentura Mediaresearch formou CAWI - dotazování v on-line dotazníku - mezi 1006 uživateli internetu.

Zdroj: Intel
Úvodní foto: © babimu - Fotolia.com

Komentáře