Lidé: Richard Guga je generálním ředitelem SAP Slovensko

Na pozici střídá Romana Knapa, který vede pobočku v ČR.Společnost SAP Slovensko oznámila jmenování Richarda Gugy do funkce generálního ředitele. Od 1. 5. 2014 na pozici vystřídal Romana Knapa, který dále působí jako generální ředitel české pobočky SAP.

SAP v mo­jom pro­fe­sio­nál­nom ži­vo­te po­va­žu­jem za naj­väč­šiu vý­zvu. Veľ­mi sa te­ším na spo­lup­rá­cu s tí­mom SAP, je­ho par­tner­mi a zá­kaz­ník­mi na Slo­ven­sku," uvedl Richard Gu­ga ke svému jmenování.

Do SAP přišel ze společnosti Eset, kde pra­co­val jako SMB bu­si­ness lead pro re­gion EMEA. Dříve zastával manažerské pozice například ve firmách Oracle, Microsoft nebo Citrix.

Zdroj: SAP Slovensko
Komentáře