Lidé: DNS výrazně posílila týmy pěti divizí

V dubnu nastoupily do společnosti DNS, value added distributora, posily týmů bezpečnostní divize a divizí infrastruktura, Hitachi, Dell a Solutions Sales and Delivery.

Lidé: DNS výrazně posílila týmy pěti divizíJakub Komárek, DNSDo bezpečnostní divize DNS nastoupil 1. 4. 2014 ¨ na pozici product manager. Je zodpovědný za řešení z oblasti síťové infrastruktury výrobce Huawei a za rozvoj obchodních aktivit v tomto segmentu s dedikovanými partnerskými společnostmi.

V předchozím působišti byl zodpovědný za testování a implementaci zdravotního softwaru, a to ve spolupráci s Institutem klinické a experimentlní medicíny v Praze.

Jakub Komárek vystudoval Střední průmyslovou školu, obor Informační technologie. Mezi jeho koníčky patří hudba, sport a film. Jeho životní motto je „vzděláním k rozvoji“.

Dalibor Eliáš, DNSTým bezpečnostní divize ke stejnému datu rozšířil Dalibor Eliáš jako presales konzultant pro oblast síťové architektury (routing, switchng, wireless, security a videokonference). Orientovat se bude především na značku Huawei, kde bude moci využít své dlouholeté zkušenosti z oboru.

V předchozím působišti, ve společnosti NextiraOne Czech (dnes Dimension Data), se z pozice presales konzultanta věnoval síťové infrastruktuře. Zodpovědný byl za technologie Cisco, Polycom a LifeSize.

Dalibor Eliáš vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, obor Telekomunikace se zaměřením na vláknovou optiku. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volném čase, kterého má ale velmi málo, jezdí na kole a na lyžích.

Chci podílet se na rozvoji a profitabilitě společnosti, pro kterou pracuji a stát se platným členem týmu. Zejména chci rozvíjet prodej pokročilých technologií pro komunikaci spojených s video přenosy,“ vysvětlil Eliáš svou vizi v oznámení.

Nový produktový manažer pro divizi Infrastruktura

Tomáš Špringl, DNSDo týmu divize Infrastruktura nastoupil na pozici produktového manažera od 1. 4. Tomáš Špringl. Jeho primárním úkolem bude rozvoj obchodních aktivit v oblasti partnerského prodeje a péče o svěřené produktové portfolio značek Check Point, Imperva a SafeNet.

Před příchodem do DNS pracoval Tomáš ve společnosti Raiffeisenbank CZ jako PMO support, kde byl primárně zodpovědný za komunikaci s externími dodavateli a za řešení jejich problémů.

Tomáš vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, magisterský obor Provoz a ekonomika. Mezi jeho koníčky patří sport a filmy. Do DNS přišel s optimistickým mottem „Když ne my, tak kdo“.

Silnější obchod divize Hitachi

Josef Drábek, DNSObchodní posilou týmu divize Hitachi se v dubnu stal Josef Drábek. Jeho zodpovědností bude péče o partnerské společnosti divize, získávání nových obchodní příležitostí a další rozvoj obchodních aktivit v oblasti storage systémů Hitachi Data Systems.

Před svým příchodem do DNS působil ve společnosti Kapsch Business Com jako key account manager. Byl zodpovědný za vedení obchodních případů, komunikaci se zákazníky, vyjednávání spolupráce s partnery a dodavateli či vyhledávání nových obchodních příležitostí.

Ve svém volném čase se Josef Drábek věnuje rodině, jezdí na kole a je také vášnivým kutilem. Vize, se kterou přichází do DNS je „Sliby jsou od toho, aby se plnily a dohody od toho, aby se dodržovaly (jinak ani jedno nemusíme dělat…)“.

Další produktový manažer pro Dell

Ivan Malinjak, DNSIvan Malinjak prvního dubna nastoupil do divize Dell jako produktový manažer pro oblast Dell Networking a Security. Bude mít na starosti podporu svěřených produktů, rozvoj partnerské báze a byznysu v tomto segmentu.

Před svým nástupem do DNS pracoval ve společnosti Omega Network jako IT technik. Jeho náplní práce byla správa systémů, počítačových sítí a podpora koncových uživatelů formou outsourcingu.

Ve svém volném čase se Ivan Malinjakve velké míře věnuje sportu – hraje hokej, rád plave, jezdí na kole a v zimě na snowboardu. Také rád cestuje. Mezi jeho koníčky patří i počítače. Jeho životním motem je „Life is like riding bicycle. To keep your balance you must keep moving“ (život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se hýbat).

Dvě posily do divize Solutions Sales and Delivery

Od prvního dubna posílili řady divize Solution Sales and Delivery (SSD) kolegové Stanislav Zajíček a Tomáš Tampier.

Tomáš Tampier, DNSTomáš Tampier bude na pozici business development managera zodpovědný za komunikaci s partnery a koncovými zákazníky. Bude pracovat na zviditelnění DNS na koncovém trhu a na prezentaci DNS jako „správného a odborně zdatného distributora, který rozumí procesům a potřebám svých zákazníků a má pro ně připravené řešení“.

Před příchodem do DNS  skoro 11 let působil ve společnosti Fujitsu na různých obchodních pozicích, poslední tři roky vedl tým obchodníků, kteří se specializovali na obchodování se státní a veřejnou správou. Primárně se jeho tým zaměřoval na oblasti dodávek vlastních výrobku a prodej řešení.

Jeho největším koníčkem je rodina - manželka a dvě dcery. Ve svém volném čase také rád cestuje a sportuje.

V DNS chce Tomáš Tampier využít své zkušenosti získané během jeho působení ve Fujitsu. Na druhou stranu se těší na nové podněty, které mu „přinese“ spolupráce s rozsáhlou sítí partnerů a produktové portfolio.

Stanislav Zajíček, DNSStanislav Zajíček nastoupil na pozici key account managera, kde má na starosti vyhledávání nových obchodních příležitostí, společně s partnery pak prodej řešení a služeb u vyjmenovaných institucí z oblasti státní správy, a to napříč celým portfoliem DNS. Zároveň se zabývá podporou a budováním vztahů s těmito partnery.

Do DNS přišel také z Fujitsu, kde zastával pozici account managera. Náplní jeho práce byla péče o zákazníky v segmentu státní správy, vyhledávání nových obchodních příležitostí a také dohled a rozvoj probíhajících projektů.

Ve svém volném čase se kromě rodiny věnuje golfu a snowboardu, s oblibou poslouchá rockovou hudbu a také má rád auta a motorky.

Obchod v IT už dělám dlouho… můj nejcennější obchodní argument byl v důvěře budované na vždy férovém jednání se zákazníkem. A toho se hodlám držet i v DNS,“ dodal ke svému nástupu Stanislav Zajíček.

Zdroj: DNSKomentáře