Lenovo v ČR a na Slovensku dokončilo integraci divize x86 serverů IBM

Lenovo v ČR a na Slovensku oznámilo dokončení integrace divize x86 serverů IBM. Hotová by měla být také na českém trhu.

Lenovo v ČR a na Slovensku dokončilo integraci divize x86 serverů IBMSlovenská zastoupení společností Lenovo a IBM oficiálně oznámila uzavření transakce a přesun zaměstnanců a obchodního provozu z IBM do Lenova s platností od 1. 1. 2015.

Na celosvětové úrovni dokončila společnost Lenovo počáteční fázi akvizice serverové divize IBM 1. 10. 2014. Přechod zaměstnanců a obchodu v jednotlivých zemích regionu EMEA však probíhal postupně v dalších měsících.

Dokončení integrace v České republice a na Slovensku je tímto oficiálně potvrzeno.

„Na­šou prio­ri­tou je pre zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov za­bez­pe­čiť hlad­ký pre­chod a zá­ro­veň však zrý­chliť rast náš­ho server­ov­éh­o biz­ni­su. Pre trh pod­ni­ko­vých rie­še­ní má­me veľ­ké plá­ny a na­ším cie­ľom je zo­pa­ko­vať ús­pech, kto­rý sme za­zna­me­na­li v ob­las­ti PC,“ uvedl v oznámení Vla­di­mír Var­za­ly, coun­try sa­les ma­na­ger Le­no­vo Slo­va­kia.

Varzaly zároveň naznačil chuť Lenova růst ve všech segmentech: „… te­raz keď sme je­den tím, sme prip­ra­ve­ní od­hod­la­ne bo­jo­vať o zá­kaz­ní­kov vo všet­kých sek­to­roch.

Lenovo koupilo serverovou divizi IBM a slíbilo, že bude postupovat podle produktového plánu IBM včetně integrovaných systémů Flex a PureFlex založených na architektuře x86.

Jak již bylo oznámeno, IBM bude delší (blíže nespecifikovanou) dobu zajišťovat poskytování údržby jménem společnosti Lenovo.

V rámci strategického partnerství bude Lenovo v pozici OEM (výrobce originálních zařízení) přes partnery dále prodávat produkty z portfolia softwaru a úložných systémů IBM. Chce je dodávat jako součást komplexnějších podnikových IT řešení včetně datových center.

Zdroj: Lenovo, IBM
Úvodní foto: Lenovo

Komentáře